به نام ایزد یکتا

آلفاادورتایزینگ

آلفاادورتایزینگ

تبلیغات جهانی چیست؟

تبلیغات جهانی چیست؟ آلفاادورتایزینگ

اصولا تمام شرکت ها و کمپانی ها در آغاز راه به دنبال جذب مخاطب از محیط اطراف خود بوده اند. به طور نمونه یک کارخانه تولید نوشابه ابتدا محصولات خود را در شهر و کشور خود ارائه می نماید و پس از آن به فکر صادرات محصول و توسعه کسب و کار می افتد. تبلیغات […]

تبلیغات رادیویی چیست

انواع روش های متفاوتی وجود دارد. در یک بیزینس زمانی که نیاز به تبلیغات گسترده و رادیو در تمام ابعاد احساس میشود، هر کدام از تبلیغات مانند تبلیغات اینترنتی، تلویزیونی و … اهداف خاصی را دنبال خواهند کرد. در نتیجه با توجه به هدف تبلیغات، روش های تبلیغاتی نیز متفاوت خواهد بود. شخصی سازی شده […]